THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
01-12-2020 507 | 59 TRÚNG 3C: 507 | TRƯỢT
30-11-2020 105 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
29-11-2020 669 | 47 TRÚNG 3C: 669 | TRƯỢT
28-11-2020 765 | 95 TRƯỢT | TRƯỢT
27-11-2020 136 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
26-11-2020 072 | 93 TRƯỢT | TRƯỢT
25-11-2020 046 | 81 TRƯỢT | TRÚNG SL: 81
24-11-2020 664 | 35 TRÚNG 3C: 664 | TRÚNG SL: 35
23-11-2020 853 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77X2
22-11-2020 596 | 12 TRÚNG 3C: 596 | TRƯỢT
21-11-2020 551 | 17 TRƯỢT | TRÚNG SL: 17X2
20-11-2020 770 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
19-11-2020 018 | 57 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2020 631 | 15 TRƯỢT | TRƯỢT
17-11-2020 093 | 96 TRÚNG 3C: 093 | TRƯỢT
16-11-2020 130 | 58 TRÚNG 3C: 130 | TRƯỢT