THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 957 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 614 | 20 TRÚNG 3C: 614 | TRƯỢT
06-08-2020 376 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68X2
05-08-2020 296 | 91 TRÚNG 3C: 296 | TRÚNG SL: 91X2
04-08-2020 618 | 48 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 835 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 610 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 011 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69
31-07-2020 362 | 80 TRÚNG 3C: 362 | TRƯỢT
30-07-2020 564 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41X2
29-07-2020 716 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
28-07-2020 381 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
27-07-2020 931 | 26 TRÚNG 3C: 931 | TRƯỢT
26-07-2020 155 | 96 TRƯỢT | TRÚNG SL: 96X2
25-07-2020 509 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
24-07-2020 598 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73