THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 21-02-2020
20-02-2020 66 TRƯỢT
19-02-2020 85 TRÚNG BT: 85
18-02-2020 41 TRÚNG BT: 41
17-02-2020 12 TRÚNG BT: 12
16-02-2020 81 TRÚNG BT: 81
15-02-2020 07 TRƯỢT
14-02-2020 70 TRÚNG BT: 70
13-02-2020 29 TRÚNG BT: 29
12-02-2020 59 TRÚNG BT: 59
11-02-2020 60 TRƯỢT
10-02-2020 64 TRÚNG BT: 64
09-02-2020 39 TRÚNG BT: 39
08-02-2020 31 TRÚNG BT: 31
07-02-2020 28 TRÚNG BT: 28
06-02-2020 18 TRƯỢT
05-02-2020 45 TRÚNG BT: 45