THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
01-12-2020 84 TRÚNG BT: 84
30-11-2020 51 TRƯỢT
29-11-2020 52 TRÚNG BT: 52
28-11-2020 08 TRÚNG BT: 08X2
27-11-2020 19 TRÚNG BT: 19
26-11-2020 14 TRÚNG BT: 14
25-11-2020 08 TRÚNG BT: 08
24-11-2020 55 TRÚNG BT: 55
23-11-2020 58 TRÚNG BT: 58
22-11-2020 52 TRÚNG BT: 52
21-11-2020 97 TRÚNG BT: 97
20-11-2020 10 TRÚNG BT: 10
19-11-2020 95 TRÚNG BT: 95
18-11-2020 68 TRÚNG BT: 68X2
17-11-2020 69 TRÚNG BT: 69
16-11-2020 25 TRÚNG BT: 25