THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 52 TRÚNG BT: 52
07-08-2020 38 TRÚNG BT: 38X2
06-08-2020 18 TRÚNG BT: 18
05-08-2020 27 TRÚNG BT: 27
04-08-2020 01 TRÚNG BT: 01X3
03-08-2020 65 TRÚNG BT: 65
02-08-2020 12 TRÚNG BT: 12
01-08-2020 66 TRƯỢT
31-07-2020 29 TRÚNG BT: 29
30-07-2020 62 TRƯỢT
29-07-2020 54 TRÚNG BT: 54
28-07-2020 70 TRÚNG BT: 70
27-07-2020 91 TRÚNG BT: 91
26-07-2020 87 TRÚNG BT: 87
25-07-2020 07 TRÚNG BT: 07
24-07-2020 70 TRÚNG BT: 70