THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
30-11-2020 0-5 | 95 25 | 52 74 65 41 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 25 | TRÚNG LÔ: 52 74 41
29-11-2020 6-9 | 39 21 | 56 22 64 82 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG LÔ: 56X2 22 82
28-11-2020 6-6 | 33 08 | 57 99 09 42 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 33 08X2 | TRÚNG XIÊN 4: 57 99 09 42
27-11-2020 0-6 | 67 86 | 09 86 95 18 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 67 86 | TRÚNG LÔ: 86 95 18
26-11-2020 5-1 | 02 62 | 57 44 56 16 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG LÔ: 44 56X2
25-11-2020 2-7 | 79 75 | 74 84 58 97 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79 75 | TRÚNG LÔ: 84 97
24-11-2020 6-3 | 36 96 | 42 20 61 66 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG LÔ: 20
23-11-2020 4-3 | 01 58 | 36 59 45 81 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 01 58 | TRÚNG LÔ: 36 45
22-11-2020 9-4 | 22 56 | 29 99 65 21 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 22X2 56 | TRÚNG LÔ: 99 65
21-11-2020 6-0 | 88 33 | 38 82 19 84 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ: 82 19 84
20-11-2020 8-0 | 57 03 | 13 36 86 97 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 57 03 | TRÚNG XIÊN 4: 13 36 86 97
19-11-2020 1-7 | 36 20 | 17 27 52 89 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG LÔ: 17
18-11-2020 2-0 | 71 69 | 40 89 49 15 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 71 | TRÚNG LÔ: 49
17-11-2020 9-3 | 86 50 | 26 23 19 74 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 86X2 50 | TRÚNG LÔ: 26X3
16-11-2020 3-0 | 49 99 | 96 89 40 59 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG LÔ: 96 40 59
15-11-2020 1-8 | 53 72 | 52 12 50 40 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG LÔ: 12 40X2