THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 90 | 892 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 14 | 613 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 75 | 385 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRƯỢT
05-08-2020 96 | 297 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
04-08-2020 16 | 618 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 36 | 835 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
02-08-2020 12 | 611 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG 3C: 611
01-08-2020 13 | 012 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 012
31-07-2020 62 | 361 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 53 | 562 TRƯỢT | TRƯỢT
29-07-2020 07 | 717 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 717
28-07-2020 82 | 382 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG 3C: 382
27-07-2020 30 | 930 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2020 54 | 164 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
25-07-2020 18 | 508 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 508
24-07-2020 97 | 597 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG 3C: 597