THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 21-02-2020
20-02-2020 04 | 313 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
19-02-2020 99 | 397 TRÚNG LÔ: 99 | TRƯỢT
18-02-2020 16 | 615 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRƯỢT
17-02-2020 16 | 907 TRƯỢT | TRƯỢT
16-02-2020 76 | 776 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG 3C: 776
15-02-2020 17 | 308 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
14-02-2020 55 | 854 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
13-02-2020 32 | 243 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT
12-02-2020 47 | 736 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
11-02-2020 96 | 695 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
10-02-2020 45 | 056 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRƯỢT
09-02-2020 47 | 348 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
08-02-2020 91 | 080 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRƯỢT
07-02-2020 72 | 864 TRÚNG LÔ: 72 | TRƯỢT
06-02-2020 75 | 274 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
05-02-2020 14 | 626 TRƯỢT | TRƯỢT