THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 21-02-2020
20-02-2020 05 | 68 TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG BT: 68
19-02-2020 98 | 93 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 93
18-02-2020 27 | 91 TRƯỢT | TRÚNG BT: 91
17-02-2020 16 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57
16-02-2020 76 | 95 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG BT: 95
15-02-2020 07 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43X2
14-02-2020 55 | 12 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 12
13-02-2020 33 | 76 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76
12-02-2020 47 | 71 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG BT: 71
11-02-2020 95 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
10-02-2020 54 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
09-02-2020 47 | 94 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG BT: 94
08-02-2020 91 | 64 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG BT: 64
07-02-2020 74 | 43 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG BT: 43X2
06-02-2020 76 | 76 TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG BT: 76
05-02-2020 16 | 93 TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG BT: 93X2