THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 68 | 04 TRƯỢT | TRÚNG BT: 04
07-08-2020 25 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
06-08-2020 85 | 45 TRƯỢT | TRÚNG BT: 45
05-08-2020 96 | 50 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 50
04-08-2020 27 | 08 TRƯỢT | TRÚNG BT: 08
03-08-2020 46 | 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24
02-08-2020 11 | 57 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 57
01-08-2020 11 | 75 TRƯỢT | TRÚNG BT: 75
31-07-2020 62 | 66 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG BT: 66
30-07-2020 63 | 63 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 63
29-07-2020 17 | 09 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG BT: 09
28-07-2020 82 | 59 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG BT: 59
27-07-2020 31 | 15 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
26-07-2020 54 | 53 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 53
25-07-2020 08 | 68 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 68
24-07-2020 87 | 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24