THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
30-11-2020 04 | 27 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 27
29-11-2020 69 | 30 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 30
28-11-2020 74 | 99 TRƯỢT | TRÚNG BT: 99
27-11-2020 16 | 05 TRƯỢT | TRÚNG BT: 05
26-11-2020 61 | 92 TRƯỢT | TRÚNG BT: 92X2
25-11-2020 35 | 75 TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG BT: 75
24-11-2020 54 | 83 TRƯỢT | TRÚNG BT: 83
23-11-2020 43 | 43 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG BT: 43
22-11-2020 96 | 42 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 42
21-11-2020 61 | 19 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 19
20-11-2020 80 | 24 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG BT: 24
19-11-2020 07 | 95 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG BT: 95
18-11-2020 30 | 12 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG BT: 12
17-11-2020 93 | 35 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG BT: 35
16-11-2020 30 | 29 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
15-11-2020 19 | 93 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG BT: 93