THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 21-02-2020
20-02-2020 05 | 94 TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG SL: 94X2
19-02-2020 99 | 50 TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG SL: 50X2
18-02-2020 17 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
17-02-2020 18 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78
16-02-2020 76 | 89 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 18 | 48 TRƯỢT | TRÚNG SL: 48X2
14-02-2020 65 | 98 TRƯỢT | TRƯỢT
13-02-2020 23 | 03 TRÚNG LÔ: 23 | TRƯỢT
12-02-2020 46 | 54 TRƯỢT | TRÚNG SL: 54
11-02-2020 96 | 37 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG SL: 37
10-02-2020 55 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02X2
09-02-2020 46 | 07 TRƯỢT | TRƯỢT
08-02-2020 91 | 91 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG SL: 91X2
07-02-2020 73 | 28 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG SL: 28
06-02-2020 75 | 02 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
05-02-2020 14 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT