THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
30-11-2020 03 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74
29-11-2020 69 | 46 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 46
28-11-2020 64 | 95 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRƯỢT
27-11-2020 37 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X3
26-11-2020 71 | 92 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG SL: 92X2
25-11-2020 36 | 82 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRƯỢT
24-11-2020 74 | 35 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG SL: 35
23-11-2020 42 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
22-11-2020 95 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
21-11-2020 51 | 07 TRƯỢT | TRÚNG SL: 07
20-11-2020 70 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
19-11-2020 06 | 48 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2020 30 | 06 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG SL: 06
17-11-2020 93 | 86 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG SL: 86X2
16-11-2020 40 | 40 TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG SL: 40
15-11-2020 18 | 40 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 40X2