THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 58 | 42 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRƯỢT
07-08-2020 14 | 40 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 75 | 58 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRƯỢT
05-08-2020 96 | 91 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG SL: 91X2
04-08-2020 27 | 48 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 37 | 36 TRƯỢT | TRÚNG SL: 36X2
02-08-2020 11 | 00 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 12 | 89 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
31-07-2020 72 | 61 TRƯỢT | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 40 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
29-07-2020 16 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 82 | 47 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRƯỢT
27-07-2020 41 | 35 TRƯỢT | TRÚNG SL: 35
26-07-2020 54 | 96 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 96X2
25-07-2020 08 | 45 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
24-07-2020 97 | 73 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG SL: 73