THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 21-02-2020
20-02-2020 15 | 83 89 TRÚNG LÔ: 15X2 | TRÚNG ST: 83 89
19-02-2020 98 | 85 73 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG ST: 85 73
18-02-2020 16 | 53 50 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG ST: 53 50
17-02-2020 17 | 50 10 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 50 10
16-02-2020 76 | 04 54 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG ST: 04 54
15-02-2020 17 | 57 50 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 57 50
14-02-2020 56 | 21 41 TRƯỢT | TRÚNG ST: 21 41
13-02-2020 22 | 29 30 TRÚNG LÔ: 22 | TRÚNG ST: 29 30
12-02-2020 47 | 48 66 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG LÔ: 48
11-02-2020 97 | 55 37 TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG ST: 55 37
10-02-2020 45 | 06 83 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG ST: 06 83
09-02-2020 47 | 09 91 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG LÔ: 09
08-02-2020 91 | 16 31 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG ST: 16 31
07-02-2020 73 | 74 28 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG ST: 74 28
06-02-2020 74 | 09 8 TRƯỢT | TRÚNG ST: 09 8
05-02-2020 06 | 62 76 TRƯỢT | TRÚNG ST: 62X2 76