THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 58 | 78 52 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG LÔ: 52
07-08-2020 24 | 62 97 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
06-08-2020 75 | 68 02 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG ST: 68X2 02
05-08-2020 96 | 91 50 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG ST: 91X2 50
04-08-2020 17 | 14 02 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG LÔ: 14
03-08-2020 36 | 36 10 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG ST: 36X2 10
02-08-2020 11 | 25 07 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG LÔ: 25
01-08-2020 12 | 04 44 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG ST: 04 44
31-07-2020 62 | 56 22 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG LÔ: 56
30-07-2020 73 | 39 13 TRƯỢT | TRÚNG ST: 39 13
29-07-2020 17 | 17 64 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG ST: 17X2 64
28-07-2020 82 | 58 99 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG LÔ: 99
27-07-2020 31 | 91 06 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG ST: 91 06
26-07-2020 54 | 61 96 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG LÔ: 96X2
25-07-2020 08 | 47 55 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 47 55
24-07-2020 97 | 25 84 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG LÔ: 25