THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
30-11-2020 04 | 95 85 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG LÔ: 85
29-11-2020 69 | 10 05 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 05X2
28-11-2020 64 | 09 70 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRÚNG ST: 09 70
27-11-2020 26 | 08 26 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG ST: 08 26
26-11-2020 72 | 56 54 TRƯỢT | TRÚNG ST: 56X2 54
25-11-2020 36 | 02 88 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG LÔ: 02
24-11-2020 54 | 64 18 TRƯỢT | TRÚNG ST: 64 18
23-11-2020 42 | 42 92 TRƯỢT | TRƯỢT
22-11-2020 96 | 55 06 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG ST: 55 06
21-11-2020 61 | 23 91 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG LÔ: 91
20-11-2020 80 | 76 87 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG LÔ: 87
19-11-2020 27 | 44 30 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2020 30 | 60 50 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG LÔ: 60
17-11-2020 83 | 18 78 TRƯỢT | TRÚNG ST: 18 78
16-11-2020 30 | 55 27 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG ST: 55 27
15-11-2020 19 | 12 35 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG LÔ: 12