THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 21-02-2020
20-02-2020 94 | 14 49 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 14 49
19-02-2020 41 | 76 85 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 76 85
18-02-2020 73 | 09 41 TRÚNG SL: 73X2 | TRÚNG XIÊN 2: 09 41
17-02-2020 87 | 92 49 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92 49
16-02-2020 89 | 33 67 TRÚNG SL: 89X2 | TRÚNG XIÊN 2: 33 67
15-02-2020 48 | 99 48 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99 48X2
14-02-2020 88 | 34 62 TRÚNG SL: 88X2 | TRÚNG XIÊN 2: 34 62
13-02-2020 12 | 76 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 76 30
12-02-2020 54 | 47 49 TRÚNG SL: 54 | TRÚNG XIÊN 2: 47X2 49X2
11-02-2020 36 | 86 94 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG XIÊN 2: 86 94X3
10-02-2020 03 | 25 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 25 45
09-02-2020 17 | 65 60 TRÚNG SL: 17X2 | TRÚNG LÔ: 60
08-02-2020 91 | 16 12 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 16 12
07-02-2020 28 | 59 21 TRÚNG SL: 28 | TRÚNG XIÊN 2: 59 21
06-02-2020 22 | 33 80 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33X2 80
05-02-2020 93 | 42 40 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG XIÊN 2: 42 40