THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 43 | 87 26 TRÚNG SL: 43X2 | TRÚNG XIÊN 2: 87 26
07-08-2020 40 | 45 31 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 45
06-08-2020 67 | 75 90 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 75X2 90
05-08-2020 91 | 45 39 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 45 39X2
04-08-2020 28 | 84 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
03-08-2020 26 | 16 19 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19
02-08-2020 10 | 02 61 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 61
01-08-2020 79 | 29 79 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG XIÊN 2: 29 79X2
31-07-2020 70 | 02 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 02 93
30-07-2020 40 | 00 21 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 00 21
29-07-2020 49 | 99 63 TRÚNG SL: 49X2 | TRƯỢT
28-07-2020 47 | 31 59 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 31 59
27-07-2020 36 | 55 86 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG LÔ: 55
26-07-2020 96 | 89 72 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG XIÊN 2: 89 72
25-07-2020 24 | 02 79 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 02 79
24-07-2020 94 | 32 14 TRÚNG SL: 94 | TRÚNG LÔ: 32