THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
01-12-2020 68 | 18 60 TRÚNG SL: 68 | TRƯỢT
30-11-2020 74 | 98 15 TRÚNG SL: 74 | TRÚNG XIÊN 2: 98 15
29-11-2020 46 | 18 46 TRÚNG SL: 46 | TRÚNG XIÊN 2: 18 46
28-11-2020 86 | 23 06 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 23 06
27-11-2020 69 | 99 67 TRÚNG SL: 69X3 | TRÚNG LÔ: 67
26-11-2020 82 | 45 74 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 45
25-11-2020 81 | 26 81 TRÚNG SL: 81 | TRÚNG LÔ: 81
24-11-2020 45 | 61 60 TRÚNG SL: 45X2 | TRÚNG LÔ: 60
23-11-2020 78 | 76 19 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 19
22-11-2020 22 | 71 75 TRÚNG SL: 22X2 | TRÚNG LÔ: 71
21-11-2020 18 | 17 47 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17X2 47
20-11-2020 22 | 36 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 36 12X2
19-11-2020 58 | 92 88 TRÚNG SL: 58X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 88
18-11-2020 05 | 99 97 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG LÔ: 99
17-11-2020 76 | 63 64 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 64
16-11-2020 98 | 55 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 30