THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 958 TRÚNG SVIP 3C: 958
07-08-2020 614 TRÚNG SVIP 3C: 614
06-08-2020 830 TRƯỢT
05-08-2020 296 TRÚNG SVIP 3C: 296
04-08-2020 717 TRƯỢT
03-08-2020 936 TRƯỢT
02-08-2020 611 TRÚNG SVIP 3C: 611
01-08-2020 012 TRÚNG SVIP 3C: 012
31-07-2020 462 TRƯỢT
30-07-2020 563 TRÚNG SVIP 3C: 563
29-07-2020 717 TRÚNG SVIP 3C: 717
28-07-2020 382 TRÚNG SVIP 3C: 382
27-07-2020 931 TRÚNG SVIP 3C: 931
26-07-2020 154 TRÚNG SVIP 3C: 154
25-07-2020 508 TRÚNG SVIP 3C: 508
24-07-2020 597 TRÚNG SVIP 3C: 597