THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
30-11-2020 104 TRÚNG SVIP 3C: 104
29-11-2020 769 TRƯỢT
28-11-2020 764 TRÚNG SVIP 3C: 764
27-11-2020 126 TRÚNG SVIP 3C: 126
26-11-2020 071 TRÚNG SVIP 3C: 071
25-11-2020 136 TRƯỢT
24-11-2020 764 TRƯỢT
23-11-2020 843 TRÚNG SVIP 3C: 843
22-11-2020 696 TRƯỢT
21-11-2020 661 TRƯỢT
20-11-2020 780 TRÚNG SVIP 3C: 780
19-11-2020 017 TRÚNG SVIP 3C: 017
18-11-2020 730 TRƯỢT
17-11-2020 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
16-11-2020 230 TRƯỢT
15-11-2020 818 TRÚNG SVIP 3C: 818