THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
07-08-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30X2
06-08-2020 28 TRÚNG SVIP BT: 28
05-08-2020 84 TRÚNG SVIP BT: 84
04-08-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
03-08-2020 05 TRÚNG SVIP BT: 05
02-08-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
01-08-2020 69 TRÚNG SVIP BT: 69
31-07-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56
30-07-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41X2
29-07-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
28-07-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78
27-07-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
26-07-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
25-07-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04
24-07-2020 80 TRÚNG SVIP BT: 80