THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 21-02-2020
20-02-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61
19-02-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
18-02-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79
17-02-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
16-02-2020 93 TRÚNG SVIP BT: 93
15-02-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63
14-02-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63
13-02-2020 23 TRÚNG SVIP BT: 23
12-02-2020 68 TRÚNG SVIP BT: 68
11-02-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
10-02-2020 60 TRÚNG SVIP BT: 60
09-02-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
08-02-2020 51 TRÚNG SVIP BT: 51
07-02-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40
06-02-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39
05-02-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94