THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 01-12-2020
30-11-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
29-11-2020 88 TRÚNG SVIP BT: 88
28-11-2020 08 TRÚNG SVIP BT: 08X2
27-11-2020 69 TRÚNG SVIP BT: 69X3
26-11-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
25-11-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
24-11-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
23-11-2020 52 TRÚNG SVIP BT: 52
22-11-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
21-11-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
20-11-2020 18 TRÚNG SVIP BT: 18
19-11-2020 34 TRÚNG SVIP BT: 34
18-11-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
17-11-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22
16-11-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94
15-11-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26